Van harte welkom op onze website vol met opleidingen, na- en bijscholingsactiviteiten op orthomoleculair- en natuurgeneeskundig gebied.
Specifiek voor bestaande therapeuten en artsen, maar ook mensen die opgeleid willen worden tot therapeut.
Recent is er ook informatie voor consumenten.


Ortho Linea gaat verhuizen!
Per september 2018 starten alle activiteiten in Nijmegen.

Ortho Linea is druk bezig met een nieuwe website, waarin de nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in relatie tot de vorming van de 4-jarige beroepsopleiding orthomoleculair therapeut. Binnenkort meer info!

Hier is alvast een informatiefolder van de 4 jarige opleiding te downloaden!

Versie 2-def A4 liggend


Overzicht van enkele activiteiten

Schermafbeelding 2018-01-24 om 10.55.26


We zijn gewend om de kennis over te dragen in een jarenlange geaccrediteerde compacte Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (BOG).
De MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde) is de beroepsvereniging, welke deze opleiding accrediteert vanaf 2006.
Vanaf deze tijd zijn we mede de hbo-eis van 126 contacturen nagekomen, zodat we als eerste opleiding met 18 dagen zijn begonnen.
 
De eisen aan therapeuten worden echter verscherpt en de 1-jarige basisopleiding zal in de nabije toekomst niet meer voldoende zijn om als therapeut geregistreerd te worden via beroepsverenigingen en hiermee een praktijk te starten. Nu is dit wel het geval, maar dit kan in de nabije toekomst gaan wijzigen.
 
Om het vak veilig te stellen en mee te groeien met de eisen, zijn we momenteel een traject ingegaan voor opbouw naar een 4-jarige beroepsopleiding tot orthomoleculair therapeut.


Er is geen enkel opleidingsinstituut dat nu al een 4-jarige heeft.

Waarom?
Omdat het curriculum voor deze 4 jarige opleiding recent is vastgesteld door de MBOG in overleg met de SRNO (peildatum december 2017)!
Dus deze kan ook nog niet aangevraagd zijn of opgezet zijn!We geven al jaren succesvol diverse opleidingen, welke goede onderdelen vormen voor de 4-jarige opleiding in wording.
 
Een eerste vereiste is dat er voor een opleiding tot CAM therapeut (benaming staat voor Complementary Alternative Medicine), een CPION of SNRO erkende Medische Basis Kennis opleiding (MBK) gevolgd is. CPION en SNRO erkenning wordt geëist door zorgverzekeraars.
Ortho Linea verzorgt deze opleiding, maar er zijn voor nu geen startdata in verband met het opzetten van de 4-jarige opleiding.
 
De volgende onderdelen zullen deel uitmaken van de 4-jarige opleiding:
 
1. Medische Basiskennis (MBK) CPION erkend
    (deze opleiding zal extern worden genoten en biedt vrijstelling binnen het eerste jaar van de nieuwe 4 jarige beroepsopleiding)
 
2. Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (BOG)
    (deze loopt al vanaf 2006 en vernieuwt zich steeds aan de actualiteit)
    start september 2016 of start januari 2017
 
Deze beide opleidingen zijn voorgesteld als jaar 1 en 2.
 
3. Vervolg opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde
    (hiermee is vele jaren ervaring opgedaan en wordt aangepast aan deze tijd voor een derde jaar)
 
4. Verdieping: praktijk, stages, eindscriptie maken onderdeel uit van een laatste jaar
    (deze vinden nu plaats in en incidenteel buiten de opleiding om, en wordt getransformeerd tot een afsluitend jaar)
 
Voor de 4-jarige opleiding zal de MBK en de BOG vrijstelling geven (mits deze recent zijn gevolgd).


VOOR DE DUIDELIJKHEID, DE HUIDIGE SITUATIE:
De MBOG erkent tot op heden onze CPION medische basisopleiding met 40 ECTS en de basisopleiding orthomoleculaire geneeskunde voor een volwaardig lidmaatschap! De orthomoleculaire opleiding zal ik ieder geval gestart moeten zijn voor 1 juni 2018. Dan zullen andere eisen en volledige eisen gaan gelden voor een 4 jarige opleiding om lid te kunnen worden.


Informatie over de 4 jarige opleiding is nu via deze folder te downloaden!
Versie 2-def A4 liggend

Achtergrond
Ortho Linea is in 2006 opgericht op initiatief van Jan Blaauw. De doelstelling van deze opzet had primair te maken met het verzorgen van orthomoleculaire scholing op onafhankelijke basis. Daarnaast was voor Blaauw de evidence-based benadering (de wetenschap dat de inzet van een orthomoleculaire stof ook wetenschappelijk onderzocht is in relatie tot de toepassing, de ziekte) van belang.
Natuurlijk ontkom je er niet aan dat er ook stoffen zijn die empirisch hun waarde hebben laten zien (geen onderzoek, maar wel ervaring).
Door de sterke relatie met natuurgeneeskunde zijn er ook activiteiten binnen Ortho Linea ontwikkeld om arts en therapeut te voorzien van actuele bij- en nascholing. Een goed voorbeeld is ondermeer het kunnen volgen van de cursus introductiedag orthomoleculaire geneeskunde, microscopisch bloedonderzoek, bijscholingen over interacties met medicijnen en voeding, de relatie met microbiota en obesitas, sport en suppletie, introductie in laboratoriumdiagnostiek en interpretatie, paleodieet en leefstyle, specialisatie kindertherapie, darmtherapeut opleiding, dag over biochemie, dag over nucleotiden, wetenschappelijk onderzoek kunnen ontcijferen en klinisch toepasbaar maken, etc.

Missie Ortho Linea
Ortho Linea heeft voor de Medische Basiskennis een CPION erkenning. Daarnaast  wordt er gestreefd naar het komen tot een 4 jarige Hbo opleiding orthomoleculaire geneeskunde. Dit is in volle gang. Een gevolgde orthomoleculaire opleiding en medische basiskennis van Ortho Linea zal hierin meegewogen worden.

Het belang van orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg wijzen in de richting dat orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde de toekomst hebben. Kijk maar eens naar de invloed van glucosamine in de reumatologie. Het inzetten van visolie bij hart- en vaatziekten en bij gedrag- en leerproblemen.
De invloed van selenium bij het terugdringen van kanker. De invloed van foliumzuur bij een verhoogde homocysteïne spiegel en als preventie tijdens zwangerschap (open ruggetje). Het inzetten van specifieke probiotica bij eczeem, allergie, immuniteit en diarree (met name na antibiotica gebruik) is goed onderzocht. Het belang van vitamine D bij osteoporose, versterking van de immuniteit, bij MS en fibromyalgie. De opsomming stopt hier niet!

Het belang van medische basis kennis
Uiteraard is een goede kennis van anatomie, fysiologie en pathologie aan de orde om aangesloten te worden bij een beroepsvereniging of voor het behandelen en werken met patiënten.
Sinds 2011 biedt Ortho Linea ook deze opleiding aan, als onderdeel van een verdere beroepsvorming tot orthomoleculair therapeut.
De eis van zorgverzekeraars aan de opleidingseisen van therapeuten is veranderd. Hierdoor zal menig beroepsvereniging een verdere professionaliseringsslag inslaan. Ortho Linea heeft gewerkt aan de benodigde CPION erkenning voor haar Medische Basis Kennis opleiding en is ook door CPION toegekend.

Integratie met reguliere geneeskunde
De term
‘orthomoleculair’ is voor het eerst gebruikt door Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar.
Natuurlijke voedingsstoffen worden steeds meer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt ook duidelijk dat er naast de therapeutische effecten ook andere voordelen te behalen zijn. Het belangrijkste hierbij is het feit dat er veelal geen bijwerkingen zijn. Juist in onze opleidingsactiviteiten wordt een brug geslagen tussen de orthomoleculaire gezondheidszorg en de natuurgeneeskunde enerzijds én de reguliere geneeskunde anderzijds . Het gaat dan niet meer om alternatieve opleidingsactiviteiten, maar om additieve/complementaire opleidingsactiviteiten, die zich mogen meten waar een wetenschappelijke benadering om vraagt!

Ook voorlichting aan consumenten is van start gegaan eind 2013
Nieuw zijn de activiteiten voor consumenten, dus niet voor therapeut en arts. Goed voor de kritische consument die meer wil afweten van voeding en voedingsstoffen.
We hebben een start gemaakt met „Consument, kies zelf uw voedingssupplement”.
De eerste dag was op 8 december 2013 en werd succesvol ontvangen met een waardering van een 8!Ortho Linea start unieke, nieuw vormgegeven HBO opleiding darmtherapeut vanaf januari 2015
20 oktober 2014
In eerdere jaren (van 2008-2011) heeft Ortho Linea al een succesvolle zesdaagse opleiding darmtherapie georganiseerd met Ralf Abels en Marijke de Waal Malefijt als docenten. Dit is nu nog verder uitgebreid met de laatste ontwikkelingen en inzichten vanuit kennis en kunde van huidige docenten en disciplines. Nu met 9 verschillende docenten! Kijk voor meer informatie HIER.

darmeducatie

Ortho Linea heeft een CPION erkenning voor de opleiding medische basiskennis voor 40 EC’S.
unknown


Btw vrijstelling: met CRKBO erkenning
Ortho Linea is een erkend opleidingsinstituut en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Door middel van deze erkenning is het mogelijk om de opleidingen, cursussen, nascholingsdagen en workshops vrij van btw te leveren.
crkboWijzingen onder voorbehoud.