Opleiding Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer


Nieuwe data start januari 2018 Soesterberg bekend, aanmelden mogelijk!


Voor nu geeft een MBK diploma en Orthomoleculair diploma van Ortho Linea de mogelijkheid om aan te sluiten bij de beroepsvereniging MBOG onder de nu geldende voorwaarden (staat dus los van de 4-jarige ontwikkeling).

Een orthomoleculaire door de MBOG geaccrediteerde opleiding dient voor 01-06-2018 gestart te zijn.
Waarbij een MBK diploma eventueel na deze opleiding nog gevolgd mag worden en de aanmelding bij MBOG tot in ieder geval begin 2019 nog wordt geaccepteerd (peildatum 15-01-2018).
Er is geen enkel opleidingsinstituut dat nu al een 4-jarige heeft.

Waarom?
Het curriculum voor deze 4 jarige opleiding is door de MBOG in december 2017 net vastgesteld in overleg met de SRNO.
Dus deze kan ook nog niet aangevraagd zijn of opgezet zijn! Dit zal de komende maanden aan de orde kunnen zijn.
Veranderingen bij beroepsverenigingen
 • Het toelatingsbeleid voor lidmaatschap is bij vele en mogelijk alle beroepsverenigingen veranderd.
 • Dit houdt in dat ALLE orthomoleculaire opleidingen niet meer automatisch aanleiding geven tot toelating bij een beroepsvereniging.
 • Wilt u hier zekerheid over hebben, neem dan zelf contact op met de beroepsvereniging van uw keuze.

Situatie MBOG (maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde)
De MBOG neemt sinds januari 2015 louter nieuwe leden aan met de volgende diploma's:
 • EEN door de MBOG erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde EN
   
 • EEN opleiding Medische Basiskennis CPION geaccrediteerd met 40 ECT's (zoals de Medische basiskennis opleiding van Ortho Linea: deze start in 2018 geen nieuwe MBK opleiding in verband met
 • het opzetten van de 4-jarige opleiding)) of SRNO (40 ECTS).
  OF een door de verzekeraars erkend HBO diploma; klik voor een overzicht hier of hier
 • OF WO Arts (geldige BIG registratie).
   
Voor verdere vragen over het lidmaatschap kunt u het beste contact opnemen met de MBOG.


Kan ik dan WEL deelnemen aan de opleiding orthomoleculaire geneeskunde?
U kunt wel degelijk deelnemen, alleen wordt er hierna meer scholing verlangd om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging.
En u moet voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:
-
medische basiskennis opleiding (CPION of SRNO) of hiervoor studerend of aantoonbaar aangemeld en bevestigd.
Dit moet u kunnen aantonen en meesturen met uw inschrijfformulier voor de opleiding orthomoleculaire geneeskunde van Ortho Linea.

Het nu volgen in september of januari van de orthomoleculaire opleiding weegt mee in de op te zetten 4 jarige Hbo opleiding van Ortho Linea!

Klik hier voor data
Klik hier voor overzicht lesstof
Klik hier voor overzicht eisen en kosten

Klik hieronder voor het inschrijfformulier:
ZK Inschrijfformulier BOG S'berg vj 2018 vs1
Klik hieronder voor de opleidingsfolder:
BOG vj 2018 Soesterberg
Missie Ortho Linea
Ortho Linea heeft de CPION medische basiskennis erkenning voor ruim 40 ECTS. Daarnaast wordt gestreefd naar het komen tot een 4 jarige hbo opleiding orthomoleculaire geneeskunde. Dit is in volle gang, maar een tijdspad wordt in de loop van 2018 duidelijk. Een gevolgde orthomoleculaire opleiding en medische basiskennis bij Ortho Linea zal hierin meegewogen worden.Met kennis toepassen van vitaminen, mineralen, probiotica en vetzuren!


Al deze middelen zijn op ieder hoek van de straat te koop,  in verschillende doseringen, uitgangsstoffen en prijzen.

Maar als u uw patiënt of klant iets wilt voorschrijven of adviseren is een goede onderbouwde kennis noodzakelijk voor het gewenste therapeutische effect.

Deze kennis gaat dan over vitaminen, mineralen, spoorelementen, probiotica, vetzuren, aminozuren, diverse kruiden en extracten.


Wat is hierbij van belang:

 • - welke stof is onderzocht en werkzaam bij de klacht/ziekte
 • - hoeveel moet ik hiervan inzetten
 • - welke uitgangsvorm moet ik inzetten
 • - kan ik dit combineren met andere stoffen voor extra effect
 • - mag ik deze stof met medicijnen inzetten
 • - welke voeding zal ondersteunend gebruikt kunnen worden
 • - hoe lang kan ik dit geven
 • - wat zijn betere preparaten en hoe maak ik deze keuze

Wilt u een gedegen en erkende opleiding hierin volgen,  dan is de Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde iets voor u!


Inhoud van de opleiding orthomoleculaire geneeskunde

De theoretische inleiding in de orthomoleculaire geneeskunde, ontstaansgeschiedenis, terminologie, verschillen in hedendaagse voeding en de orthomoleculaire voedingsleer en de wetgeving vormen het vertrekpunt. Daarnaast wordt ingegaan op de wetenschappelijke basis van de orthomoleculaire geneeskunde.
Verder zullen diverse stoffen de revue passeren die praktisch inzetbaar zijn bij verschillende doeleinden in de praktijk.

Een hbo-niveau opleiding stelt eisen aan de minimaal te behandelen onderwerpen en contacturen. Deze komen ook tot uitdrukking in het totaal aantal te volgen dagen en te behandelen onderwerpen.

De opleiding is mogelijk wel als nascholing geaccrediteerd bij diverse verenigingen voor u als reeds ingeschreven therapeut bij een beroepsvereniging.

Waarom kiezen voor de opleiding van Ortho Linea?
Voor velen is de belangrijkste overweging te kiezen voor een onafhankelijke opleiding. Een die niet is gelieerd aan een orthomoleculaire firma. Ortho Linea is de eerste onafhankelijke opleiding in dit veld.
Verder zit er bij Ortho Linea veel kennis en praktijkervaring, mede door Jan Blaauw als een van de pioneers in dit vak in Nederland met ca. 33 jaar ervaring.

Wat is de doelgroep van de basisopleiding orthomoleculaire geneeskunde op hbo-niveau?
In eerste instantie iedereen die in de gezondheidszorg werkt en tenminste basale medische basiskennis heeft (of studerend hiervoor) met CPION of SRNO erkenning.

Specifieker: natuurgeneeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, homeopaten, diëtisten, (electro)acupuncturisten, energetisch werkenden, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, adviseurs zorgverzekeraars, etc.