Start september 2024

De eerste onafhankelijke darmopleiding voor Nederland en België, sinds 2008!

Schermafbeelding 2019-08-24 om 14.39.09

Opgedeeld in twee opleidingen: 7 daagse en 18 daagse.
De 7 daagse opleiding loopt door in de totale 18 daagse opleiding.Schermafbeelding 2017-02-21 om 23.33.53

-Uniek vormgegeven hbo-niveau basisopleiding darmtherapie
van 7 dagen met 3 ervaren docenten.


- Uniek vormgegeven HBO-totaal opleiding tot darmtherapeut
van 18 dagen met ruim 7 verschillende docenten.


Primair bedoeld voor praktiserende artsen, acupuncturisten, diëtisten, natuurgeneeskundig therapeuten en orthomoleculair therapeuten.
De opleiding moet gezien worden als specialisatie en is niet als basis beroepsopleiding bedoeld.


‘DE GEZONDHEID HUIST IN DE DARMEN’
Dit is in de natuurgeneeskunde een veelvuldig gebezigde uitspraak.
Diverse klachten die we kennen komen voort uit een niet goed functionerend maag-darmstelsel. De wetenschap zegt hier veel over.

‘Iedere arts of therapeut zou hier kennis van moeten nemen om zijn patiënt optimale diagnostiek en behandeling te kunnen bieden.’

In eerdere jaren (van 2008-2011) heeft Ortho Linea als eerste in Nederland en België al een succesvolle zesdaagse opleiding darmtherapie georganiseerd met Ralf Abels en Marijke de Waal Malefijt als docenten. Dit is nu nog verder uitgebreid met de laatste ontwikkelingen en inzichten vanuit kennis en kunde met huidige docenten en disciplines.

Doelstelling
De arts of therapeut wordt in staat gesteld de complexe samenhang in het maag-darmstelsel te begrijpen en de link naar intestinale en extra-intestinale ziektebeelden te leggen. Het einddoel is het bereiken van een specialisme op het gebied van chronische ziektes dat gerelateerd is aan het spijsverteringssysteem. Waarbij de student in staat wordt geacht om alle disciplines met betrekking tot een darmtherapie efficiënt toe te passen en de juiste therapie voor de patiënt te kiezen. Niet protocollair denken, maar een patiënt-georiënteerde oplossing vinden vanuit verschillende disciplines!

Wat komt aan bod?
In deze opleiding komen diverse onderwerpen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de diagnostische mogelijkheden, therapeutische voeding-interventie, pre- en probiotische maatregelen en uit de diagnostiek voortkomende andere therapeutische maatregelen met betrekking tot het ecosysteem darm. Deze opleiding opent met een inleiding over diverse aspecten van het micro-ecosysteem van de darmen, zoals de rol van de in de darmflora aanwezige micro-organismen en hun taken om het complexe systeem te moduleren. Vervolgens worden
onderzoeken besproken die disfuncties met betrekking tot de darmflora duidelijk diagnostisch detecteren. Hierop volgend worden therapeutische maatregelen behandeld. Verder introduceren we interdisciplinaire vakgebieden die vergaande mogelijkheden bieden voor de patiënt. Te denken valt aan colonhydrotherapie, specifieke kennis vanuit de Ayurveda over het benaderen van de darmen, de waarde vanuit de osteopathie en de kijk op darmen, kennis over de gut-brain-as, de rol van glycobiolgie in de darmen, hoe voeding nog optimaler te benutten door fermentatietechnieken en inzichten vanuit de Mayr-therapie en leefwijze.


Link naar inhoud hoofdthema's van 7 daagse en 18 daagse opleiding.


Waarom is deze opleiding belangrijk?
Gewoonlijk wordt de darm slechts beschouwd als een spijsverteringsbuis, die als taak heeft te zorgen voor de opname van voedsel en uiteindelijk voor de uitscheiding van de onverteerbare voedselresten. Wie aan de darm denkt, brengt daarmee gewoonlijk slechts symptomen in verband als verstoppingen, winderigheid of pijn, respectievelijk aandoeningen zoals maag en darmzweren, tumoren en hemorroïden. Juist in kringen
van medisch specialisten wordt aan de darm nauwelijks een ruimere betekenis toegekend. Een fatale misvatting! De darm is een uiterst gecompliceerd en complex orgaan, waarvan de functie veel meer omvattend is dan de zojuist geschetste afbraak van voedsel. Het is het regelcentrum voor het algehele welbevinden. Van top tot teen zeg maar!

Duur van de opleiding
De volledige opleiding darmtherapie (7 dagen) start september 2024 en zal doorlopen t/m januari 2025 (examen 11 januari 2025).
De volledige opleiding darmtherapeut (18 dagen) start september 2024 en zal doorlopen t/m juli 2025 (tweede examen 5 juli 2025).

Data (Wijzigingen voorbehouden):

Basisopleiding darmtherapie (7 dagen excl. examen); vrijdag en zaterdag
  • 13 en 14 september 2024
  • 11 en 12 oktober 2024
  • 22 en 23 november 2024
  • 13 december 2024

Examen zaterdag 11 januari 2025.

Vervolg tot volledige basisopleiding geregistreerd darmtherapeut (18 dagen excl. examen)
(inclusief 7 daagse basisopleiding darmtherapie)
Zie eerste 7 dagen hierboven + examen datum bij basisopleiding darmtherapie
Vrijdag en zaterdag:

  • 24 januari en 25 januari 2025
  • 7 en 8 maart 2025
  • 28 en 29 maart 2025
  • 9 en 10 mei 2025
  • 31 mei 2025
  • 20 en 21 juni 2025

Examen zaterdag 5 juli 2025.

Exameneis basisopleiding darmtherapie:
Voor 15 december 2024 een patiënt diagnosticeren met uitwerking van anamnese, gericht ontlastingsonderzoek laten verrichten (bij een van de laboratoria in Nederland/Duitsland), behandelplan opstellen, behandelen, rapporteren en digitaal mailen.
Examen bestaand uit Multiple Choice, open vragen en twee casussen interpreteren en behandelplan opstellen (tijd 3 uur). Belangrijk, eerst moet de praktijkcasus tijdig ingediend zijn om deel te kunnen nemen.

Exameneis basisopleiding darmtherapeut:
Voor 15 juni 2025 1 patiënt diagnosticeren met uitwerking van anamnese, gericht ontlastingsonderzoek laten verrichten (bij een van de laboratoria in Nederland/Duitsland), behandelplan opstellen, behandelen, rapporteren met een follow up van minmaal 1 vervolgconsult en digitaal mailen.
Examen bestaand uit Multiple Choice, open vragen en drie casussen interpreten en behandelplan opstellen (tijd 3 uur). Belangrijk, eerst moet de praktijkcasus tijdig ingediend zijn om deel te kunnen nemen.

Lestijden
De lesdagen zijn op vrijdag en zaterdag:
op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en
op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Studiebelastingsuren (SBU) en ECTS voor volledige opleiding
De gehele opleiding zal bestaan uit 1130 SBU en ruim 40 EC’s.
Docentcontacturen : 144 uur.

Vrijstelling
Er wordt geen vrijstelling verleend (wel voor aantoonbaar gevolgde 6 dagen RP instroom model. Zie hierboven).

Studiebelastingsuren (SBU) en ECTS voor 7 daagse opleiding
De 7 daagse opleiding zal bestaan uit 449 SBU en ruim 16 EC’s.
Docentcontacturen : 56 uur.

Kosten
Kosten voor de 7 dagen bedragen € 1095,00 (tijdig inschrijven geeft korting, zie inschrijfformulier onder aan deze pagina).
Kosten voor de 18 dagen bedragen € 3150,00 (tijdig inschrijven geeft korting, zie inschrijfformulier onder aan deze pagina).
5% korting met aanmelding voor 1 juli 2024.

Het docententeam met hier en daar korte indicatie van de lesstof:
Link naar docenten met inhoud lesdagen.


Doelgroep:
Primair bedoeld voor praktiserende artsen, acupuncturisten, diëtisten, natuurgeneeskundig therapeuten en orthomoleculair therapeuten.

Heeft u vragen omtrent het instapniveau? Neem dan contact op.

Inschrijven
Wanneer je je wilt aanmelden, kun je onderstaand inschrijfformulier online invullen.

Inschrijfformulier voor de darmtherapie opleiding (7 dagen) kunt u online invullen via deze link.
Inschrijfformulier voor de geregistreerd darmtherapeut opleiding (18 dagen) kunt u online invullen via deze link.

Locatie:
Cronjéstraat 1
6543 MK Nijmegen
Wijzigingen voorbehouden