Van harte welkom op onze website vol met opleidingen, na- en bijscholingsactiviteiten op orthomoleculair- en natuurgeneeskundig gebied.

Specifiek voor bestaande orthomoleculair therapeuten en artsen, maar ook diegenen die vanuit een andere discipline scholing willen volgen.
Én voor voor mensen die opgeleid willen worden met alleen basale kennis of tot een volwaardig professioneel therapeut.

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de accreditatie voor de 4-jarige beroepsopleiding is behaald per 1 mei 2021.
Dit is een belangrijke mijlpaal in de verdere professionalisering van het beroep tot vakbekwaam orthomoleculair therapeut.

De SNRO geaccrediteerde 4-jarige beroepsopleiding Orthomoleculair Therapeut voldoet aan voorwaarden die zorgverzekeraars in 2025 gaan stellen om vakgericht meerjarig te zijn opgeleid. Deze is tevens geldig om bij de Belastingdienst voor BTW vrijstelling aan te vragen bij het factureren van consulten.Hieronder een kleine impressie van de locatie.
impressie
Ortho Linea is het eerste onafhankelijke opleidingsinstituut voor Nederland en België, waarmee scholing gegarandeerd kan worden om met name de kwaliteit van stoffen en preparaat samenstellingen te behandelen en uitgangspunten te benaderen.

Inschrijven mogelijk voor jaar 1

Inschrijven mogelijk voor jaar 2

Inschrijven mogelijk voor jaar 3

http://www.ortholinea.nl/resources/Folder-4-jarige-beroepsopleiding-Ortho-Linea.pdf
Download hier de opleidingsfolder van de 4-jarige beroepsopleiding orthomoleculair therapeut


Pionier in het overdragen van orthomoleculaire kennis
We zijn gewend bij Ortho Linea om de kennis over te dragen in een reeds jarenlange geaccrediteerde compacte Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (BOG) van 1 jaar.
De MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde) is de beroepsvereniging, welke deze opleiding accrediteert vanaf 2006 van Ortho Linea.
Vanaf deze tijd zijn we mede de hbo-eis van 126 contacturen nagekomen, zodat we als eerste opleiding in Nederland met 18 contactdagen zijn begonnen.
 
De eisen aan therapeuten worden echter verscherpt en de 1-jarige basisopleiding is niet meer voldoende om als therapeut geregistreerd te worden via beroepsverenigingen en hiermee een praktijk te starten.
Om het vak veilig te stellen en mee te groeien met de eisen, zijn we een traject ingegaan voor de opbouw naar een
4-jarige beroepsopleiding tot orthomoleculair therapeut.

We geven al jaren succesvol diverse opleidingen en bij- en nascholingen, welke goede onderdelen vormen voor de 4-jarige opleiding.
 
Door een jarenlange wens van Ortho Linea om door te groeien naar een professionele beroepsopleiding is hierin veel geïnvesteerd en in dit 2021 gerealiseerd door de accreditatie va SNRO te behalen voor deze opleiding.


Achtergrond
Ortho Linea is in 2006 opgericht op initiatief van Jan Blaauw. De doelstelling van deze opzet had primair te maken met het verzorgen van orthomoleculaire scholing op onafhankelijke basis. Daarnaast was voor Blaauw de evidence-based benadering (de wetenschap dat de inzet van een orthomoleculaire stof ook wetenschappelijk onderzocht is in relatie tot de toepassing, de ziekte) van belang.
Natuurlijk ontkom je er niet aan dat er ook stoffen zijn die empirisch hun waarde hebben laten zien (geen onderzoek, maar wel ervaring).
Door de sterke relatie met natuurgeneeskunde zijn er ook activiteiten binnen Ortho Linea ontwikkeld om arts en therapeut te voorzien van actuele bij- en nascholing. Een goed voorbeeld is ondermeer het kunnen volgen van de cursus introductiedag orthomoleculaire geneeskunde, bijscholingen over interacties met medicijnen en voeding, de relatie met microbiota en obesitas, sport en suppletie, introductie in laboratoriumdiagnostiek en interpretatie, paleodieet en leefstyle (wordt niet meer gegeven), specialisatie kindertherapie, darmtherapeut opleiding, biochemie in de praktijk, kennis over nucleotiden, wetenschappelijk onderzoek kunnen ontcijferen en klinisch toepasbaar maken, etc.

Missie Ortho Linea
Het onafhankelijke opleidingsinstituut Ortho Linea is in 2006 opgericht, vanuit een missie om een orthomoleculair therapeut op te leiden tot een professional, die handelt op basis van de laatste biomedische voedingswetenschap. Vanaf 2021 een volledig geaccrediteerde 4-jarige beroepsopleiding orthomoleculair therapeut op hbo-niveau, door de SNRO. En hiermee tevens geaccrediteerd door de MBOG.
Deze orthomoleculair therapeuten zijn een noodzakelijke verrijking en slaan een brug tussen de complementaire- en reguliere geneeskunde.
Ze worden klaargestoomd om deskundig orthomoleculaire therapie te geven op basis van de snelle voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van voedingswetenschappen en biochemische processen. Hiermee kunnen ze interveniëren om zo een individueel behandelplan te maken en het lichaam tot een gezonder evenwicht te brengen.
Door meta functioneel denken en handelen borgt Ortho Linea dat de bij haar afgestudeerde orthomoleculair therapeut de patiënt en niet de ziekte centraal gesteld wordt.

Het belang van medische basis kennis (MBK)
Uiteraard is een goede kennis van anatomie, fysiologie en pathologie aan de orde om aangesloten te worden bij een beroepsvereniging of voor het behandelen en werken met patiënten.
Sinds 2011-2019 heeft Ortho Linea deze opleiding aangeboden, als onderdeel van een verdere beroepsvorming tot orthomoleculair therapeut. Deze wordt niet meer gegeven door Ortho Linea en wordt aangeraden deze extern te volgen.
Een MBK opleiding is noodzakelijk om voor het derde leerjaar extern afgerond te hebben om deel te kunnen nemen aan het uiteindelijke derde jaar.

Integratie met reguliere geneeskunde
De term
‘orthomoleculair’ is voor het eerst gebruikt door Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar.
Natuurlijke voedingsstoffen worden steeds meer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt ook duidelijk dat er naast de therapeutische effecten ook andere voordelen te behalen zijn. Het belangrijkste hierbij is het feit dat er veelal geen bijwerkingen zijn. Juist in onze opleidingsactiviteiten wordt een brug geslagen tussen de orthomoleculaire gezondheidszorg en de natuurgeneeskunde enerzijds én de reguliere geneeskunde anderzijds. Het gaat dan niet meer om alternatieve opleidingsactiviteiten, maar om additieve/complementaire opleidingsactiviteiten, die zich mogen meten waar een wetenschappelijke benadering om vraagt.

In opdracht van de MBOG heb ik ( Jan Blaauw), naast Nazan van Gelderen, een bijdrage mogen leveren met het reclamebureau om dit informatie filmpje samen te stellen.

film mbog

Ortho Linea organiseert uniek vormgegeven hbo-niveau opleiding darmtherapeut vanaf januari 2015. Hierin draait alles om het darmmicrobioom. Dit is een specialisatie opleiding.
In eerdere jaren (van 2008-2011) heeft Ortho Linea al een succesvolle zesdaagse opleiding darmtherapie georganiseerd met Ralf Abels en Marijke de Waal Malefijt als docenten. Dit is nu nog verder uitgebreid met de laatste ontwikkelingen en inzichten vanuit kennis en kunde van huidige docenten en disciplines. Nu met ca. 10 verschillende docenten! Kijk voor meer informatie HIER.

Diegenen die de 18 daagse opleiding darmtherapeut hebben gevolgd, mogen zich geregistreerd darmtherapeut® noemen!
Geregistreerd Darmtherapeut®
Btw vrijstelling: met CRKBO erkenning
Ortho Linea is een erkend opleidingsinstituut en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) sinds 2010.
Door middel van deze erkenning is het mogelijk om de opleidingen, cursussen, nascholingsdagen en workshops vrij van btw te leveren.

CRKBO_Instelling_CMYKWijzingen onder voorbehoud.