Van harte welkom op onze website vol met opleidingen, na- en bijscholingsactiviteiten op orthomoleculair- en natuurgeneeskundig gebied.
Specifiek voor bestaande therapeuten en artsen, maar ook voor mensen die opgeleid willen worden tot therapeut.
Recent is er ook informatie voor consumenten.


Ortho Linea is verhuisd!
Per september 2018 starten alle activiteiten in Nijmegen.

Ortho Linea is druk bezig met een nieuwe website, waarin de nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in relatie tot de vorming van de 4-jarige hbo-niveau beroepsopleiding orthomoleculair therapeut.

Hier is alvast een informatiefolder van de 4 jarige opleiding op hbo-niveau te downloaden, die in september 2018 van start gaat!

Folder 4-jarige beroepsopleiding

Inschrijven mogelijk voor jaar 1

Inschrijven mogelijk voor jaar 2

Inschrijven mogelijk voor jaar 3


Drie veel gestelde vragen en een stroomschema!

Ik heb al een MBK (Medische Basis Kennis) opleiding gedaan (CPION, of SNRO met 40 EC). Kan ik een vrijstelling
krijgen?
Ja, dit kan. Als je een erkende MBK opleiding hebt gedaan (of een bepaalde vrijgestelde
medische studie hebt afgerond) kan je de eerste 40 EC van het eerste jaar overslaan.
Je start dan in het eerste jaar met de 20 EC introductie in orthomoleculaire
geneeskunde. Dit bestaat dan uit 6 dagen die in september van start gaan. Hiervoor schrijf je je dan in voor jaar 1.


Ik heb al een MBOG erkende orthomoleculaire opleiding gevolgd (via Ortho Linea, SOHF,
OPFG, Natura Foundation, SOE/Atrium Innovations, VIOW/Fach
é, Cell Care Academy).
Kan ik hiervoor een vrijstelling krijgen?
Ja, mits je ook een erkende MBK opleiding hebt gedaan, dan heb je de
mogelijkheid om te starten in het derde jaar.


Ik wil niet direct kiezen om de gehele opleiding te volgen. Kan ik ook alleen met jaar 1 starten of na jaar 2 stoppen?
Ja, alleen moet je wel de MBK opleiding elders al afgerond hebben. Deze keuze kan ook gemaakt worden voor mensen die geen
therapeut willen worden, maar basiskennis willen opdoen om hiermee verder te kunnen.
Dit zou kunnen gelden voor drogist-, reform, en vitaminestore medewerkers. Voor therapeuten die een basis willen hebben in orthomoleculaire geneeskunde, maar niet tot therapeut opgeleid willen worden.
Je kan jaar 1 en 2 zien als de ‚oude orthomoleculaire opleiding’. Alleen nu uitgebreider, en een sterker fundament met belangrijke kennis.

Ik moet nog de MBK volgen. Waar kan ik doen, want Ortho Linea biedt dit op dit moment niet aan?
Zoals eerder gesteld moet u kiezen voor een CPIONof SNRO erkende en uit 40 ECs bestaande primaire MBK opleiding.
Deze kunt u kiezen bij
CPION (SHO) en SNRO (klik op de link). Of bij erkende MBK opleidingen die lid zijn van CGO (collectief geaccrediteerde opleidingen).


Stroomschema

Stroomschema opleidingstraject

Overzicht van enkele activiteiten
Schermafbeelding 2018-05-27 om 14.34.47


We zijn gewend om de kennis over te dragen in een reeds jarenlange geaccrediteerde compacte Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (BOG).
De MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde) is de beroepsvereniging, welke deze opleiding accrediteert vanaf 2006.
Vanaf deze tijd zijn we mede de hbo-eis van 126 contacturen nagekomen, zodat we als eerste opleiding met 18 dagen zijn begonnen.
 
De eisen aan therapeuten worden echter verscherpt en de 1-jarige basisopleiding zal in de nabije toekomst niet meer voldoende zijn om als therapeut geregistreerd te worden via beroepsverenigingen en hiermee een praktijk te starten. Nu is dit wel het geval, maar dit kan in de nabije toekomst gaan wijzigen.
De MBOG heeft hier al wel aangegeven dat een start van een eenjarige opleiding vanaf 1 juni 2018 niet meer voldoende zal zijn om lid te kunnen worden.
 
Om het vak veilig te stellen en mee te groeien met de eisen, zijn we momenteel een traject ingegaan voor opbouw naar een 4-jarige beroepsopleiding tot orthomoleculair therapeut.


Er is op dit moment geen enkel opleidingsinstituut dat nu al een volwaardige en erkende 4-jarige beroepsopleiding heeft die door MBOG wordt erkend.

Waarom?
Mede omdat het curriculum voor deze 4 jarige opleiding recent is vastgesteld door de MBOG in overleg met de SRNO (peildatum eind december 2017)! Deze is zwaar, tijdrovend en kostbaar voor een kleinere onafhankelijke opleiding als die van Ortho Linea.We geven al jaren succesvol diverse opleidingen, welke goede onderdelen vormen voor de 4-jarige opleiding in wording.
 
Een eerste vereiste is dat er voor een opleiding tot CAM therapeut (benaming staat voor Complementary Alternative Medicine), een CPION of SNRO erkende Medische Basis Kennis opleiding (MBK) gevolgd is. CPION en SNRO erkenning wordt geëist door zorgverzekeraars.
Ortho Linea verzorgt deze opleiding, maar er zijn voor nu geen startdata in verband met het opzetten van de 4-jarige opleiding.
Het beste kunt u dan ook MBK-scholing bij een CGO aangesloten opleiding volgen (
www.cgo-mpsbk.nl).
 
De volgende onderdelen zullen deel uitmaken van de 4-jarige opleiding:
 
1. Medische Basiskennis (MBK) CPION/SNRO erkend (40 EC’s)
    (
deze opleiding zal extern worden genoten en biedt vrijstelling binnen het eerste jaar van de nieuwe 4 jarige beroepsopleiding)
 
2. Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (BOG)
    (deze loopt al vanaf 2006). Deze is voor het laats gegeven tot juli 2018.

 
Deze beide opleidingen zijn voorgesteld als jaar 1 en 2.
 
3. Vervolg opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde
    (hiermee is vele jaren ervaring opgedaan en wordt aangepast aan deze tijd voor een derde jaar)
 
4. Verdieping: praktijk, stages, eindscriptie maken onderdeel uit van een laatste jaar
    (deze vinden nu plaats in en incidenteel buiten de opleiding om, en wordt getransformeerd tot een afsluitend jaar)
 
Voor de 4-jarige opleiding zal de MBK en de BOG vrijstelling geven (mits deze recent zijn gevolgd).


VOOR DE DUIDELIJKHEID, DE HUIDIGE SITUATIE:
De MBOG erkent tot op heden onze CPION medische basisopleiding met 40 ECTS en de basisopleiding orthomoleculaire geneeskunde voor een volwaardig lidmaatschap! De orthomoleculaire opleiding zal ik ieder geval gestart moeten zijn voor 1 juni 2018. Vanaf deze datum zullen er andere eisen en volledige eisen gaan gelden voor een 4 jarige opleiding om lid te kunnen worden.


Informatie over de 4 jarige opleiding is nu via deze folder te downloaden!
Folder 4-jarige beroepsopleiding

Achtergrond
Ortho Linea is in 2006 opgericht op initiatief van Jan Blaauw. De doelstelling van deze opzet had primair te maken met het verzorgen van orthomoleculaire scholing op onafhankelijke basis. Daarnaast was voor Blaauw de evidence-based benadering (de wetenschap dat de inzet van een orthomoleculaire stof ook wetenschappelijk onderzocht is in relatie tot de toepassing, de ziekte) van belang.
Natuurlijk ontkom je er niet aan dat er ook stoffen zijn die empirisch hun waarde hebben laten zien (geen onderzoek, maar wel ervaring).
Door de sterke relatie met natuurgeneeskunde zijn er ook activiteiten binnen Ortho Linea ontwikkeld om arts en therapeut te voorzien van actuele bij- en nascholing. Een goed voorbeeld is ondermeer het kunnen volgen van de cursus introductiedag orthomoleculaire geneeskunde, microscopisch bloedonderzoek, bijscholingen over interacties met medicijnen en voeding, de relatie met microbiota en obesitas, sport en suppletie, introductie in laboratoriumdiagnostiek en interpretatie, paleodieet en leefstyle (wordt niet meer gegeven), specialisatie kindertherapie, darmtherapeut opleiding, biochemie in de praktijk, dag over nucleotiden, wetenschappelijk onderzoek kunnen ontcijferen en klinisch toepasbaar maken, etc.

Missie Ortho Linea
Ortho Linea heeft voor de Medische Basiskennis een CPION erkenning. Daarnaast  wordt er gestreefd naar het komen tot een 4 jarige Hbo opleiding orthomoleculaire geneeskunde. Dit is in volle gang. Een gevolgde orthomoleculaire opleiding en medische basiskennis van Ortho Linea zal hierin meegewogen worden.

Het belang van orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg wijzen in de richting dat orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde de toekomst hebben. Kijk maar eens naar de invloed van glucosamine in de reumatologie. Het inzetten van visolie bij hart- en vaatziekten en bij gedrag- en leerproblemen.
De invloed van selenium bij het terugdringen van kanker. De invloed van foliumzuur bij een verhoogde homocysteïne spiegel en als preventie tijdens zwangerschap (open ruggetje). Het inzetten van specifieke probiotica bij eczeem, allergie, immuniteit en diarree (met name na antibiotica gebruik) is goed onderzocht. Het belang van vitamine D bij osteoporose, versterking van de immuniteit, bij MS en fibromyalgie. De opsomming stopt hier niet!

Het belang van medische basis kennis
Uiteraard is een goede kennis van anatomie, fysiologie en pathologie aan de orde om aangesloten te worden bij een beroepsvereniging of voor het behandelen en werken met patiënten.
Sinds 2011 biedt Ortho Linea ook deze opleiding aan, als onderdeel van een verdere beroepsvorming tot orthomoleculair therapeut.
De eis van zorgverzekeraars aan de opleidingseisen van therapeuten is veranderd. Hierdoor zal menig beroepsvereniging een verdere professionaliseringsslag inslaan. Ortho Linea heeft gewerkt aan de benodigde CPION erkenning voor haar Medische Basis Kennis opleiding en is ook door CPION toegekend.

Integratie met reguliere geneeskunde
De term
‘orthomoleculair’ is voor het eerst gebruikt door Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar.
Natuurlijke voedingsstoffen worden steeds meer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt ook duidelijk dat er naast de therapeutische effecten ook andere voordelen te behalen zijn. Het belangrijkste hierbij is het feit dat er veelal geen bijwerkingen zijn. Juist in onze opleidingsactiviteiten wordt een brug geslagen tussen de orthomoleculaire gezondheidszorg en de natuurgeneeskunde enerzijds én de reguliere geneeskunde anderzijds . Het gaat dan niet meer om alternatieve opleidingsactiviteiten, maar om additieve/complementaire opleidingsactiviteiten, die zich mogen meten waar een wetenschappelijke benadering om vraagt!

Ook voorlichting aan consumenten is van start gegaan eind 2013
Nieuw zijn de activiteiten voor consumenten, dus niet voor therapeut en arts. Goed voor de kritische consument die meer wil afweten van voeding en voedingsstoffen.
We hebben een start gemaakt met „Consument, kies zelf uw voedingssupplement”.
De eerste dag was op 8 december 2013 en werd succesvol ontvangen met een waardering van een 8!Ortho Linea start unieke, nieuw vormgegeven HBO opleiding darmtherapeut vanaf januari 2015
20 oktober 2014
In eerdere jaren (van 2008-2011) heeft Ortho Linea al een succesvolle zesdaagse opleiding darmtherapie georganiseerd met Ralf Abels en Marijke de Waal Malefijt als docenten. Dit is nu nog verder uitgebreid met de laatste ontwikkelingen en inzichten vanuit kennis en kunde van huidige docenten en disciplines. Nu met 9 verschillende docenten! Kijk voor meer informatie HIER.

darmeducatie

Ortho Linea heeft een CPION erkenning voor de opleiding medische basiskennis voor 40 EC’S.
unknown


Btw vrijstelling: met CRKBO erkenning
Ortho Linea is een erkend opleidingsinstituut en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Door middel van deze erkenning is het mogelijk om de opleidingen, cursussen, nascholingsdagen en workshops vrij van btw te leveren.
crkboWijzingen onder voorbehoud.