4-jarige Beroeps Opleiding Orthomoleculair Therapeut


Aanmelden mogelijk via inschrijfformulier


Vanaf 1 mei 2021 heeft Ortho Linea een SNRO accreditatie voor de 4-jarige beroepsopleiding orthomoleculaire geneeskunde conform hbo-niveau.
Onze vierjarige beroepsopleiding sluit aan bij de behoefte in Nederland naar een kwalitatief hoogstaand onafhankelijk opleidingsprogramma dat de student opleidt tot succesvol orthomoleculair therapeut.

Door bij Ortho Linea de 4-jarige opleiding te volgen word je opgeleid tot een orthomoleculair therapeut of arts ( je bent al arts) met een hoog kennisniveau dat voldoet aan de laatste eisen van de beroepsvereniging MBOG (de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde).
De MBOG laat alleen nog leden toe die een erkende 4-jarige HBO opleiding orthomoleculaire geneeskunde hebben gevolgd. Hiermee wil de MBOG de kwaliteit van haar leden waarborgen door het kennisniveau te harmoniseren, waardoor orthomoleculaire therapeuten ook in de toekomst door ziektekostenverzekeraars en overheidsinstanties worden erkend als professionele dienstverleners uit het CAM veld.

Ortho Linea heeft een uniek 4-jarig opleidingsprogramma ontwikkeld waar theorie en praktijk samenkomen. Door het combineren van feitelijke kennis en het opdoen van praktijk ervaring (o.a. via een stage bij een professionele orthomoleculaire therapeut of onder supervisie) leer je de fijne kneepjes van het vak kennen. De focus die wij leggen op therapeutische vaardigheden maakt ons uniek, omdat wij het belangrijk vinden dat de student zelfverzekerd te werk kan gaan wanneer hij of zij afgestudeerd is. Naast het volgen van een stage, wordt er ook aandacht besteed aan gesprekstechnieken, anamnese afname, protocol opzet, laboratorium diagnostiek, omgaan met therapeutische uitdagingen, intervisie mogelijkheden, en het opzetten van je praktijk. Op deze manier zetten we jou stevig in het zadel om een succesvolle praktijk op te bouwen.


Wil jij?
  • Een kwalitatief hoogstaand opleidingsprogramma dat je gedegen opleidt tot onafhankelijk en succesvol orthomoleculair therapeut/arts?
  • Wetenschappelijk onderbouwde kennis opdoen over het vak?
  • Weten hoe je cliënten op een effectieve manier orthomoleculair kan ondersteunen met hun gezondheidsproblemen?
  • Naast inhoudelijke kennis ook leren hoe je een succesvolle praktijk opzet?
  • Les van docenten krijgen die expert zijn in hun veld?
  • Inhoudelijk kritisch leren kijken naar medische (aanvullende) onderzoeken?
  • Praktijkervaring opdoen door middel van stage?
  • Erkend worden als professionele dienstverlener die:
  • - toegelaten kan worden bij de beroepsvereniging MBOG
  • - in het AGB-register kan worden ingeschreven en daarmee zowel verschillende rechten (zoals vergoeding door zorgverzekeraars en BTW-vrijstelling) en plichten (klacht- en tuchtregeling) verkrijgt.

Inschrijven mogelijk voor jaar 1

Inschrijven mogelijk voor jaar 2

Inschrijven mogelijk voor jaar 3


Een deel van de opleiding is mogelijk als nascholing geaccrediteerd bij uw beroepsvereniging, als reeds ingeschreven therapeut. Dit kunt u het beste navragen bij uw eigen beroepsvereniging.

stroomschema 2021

Acht veel gestelde vragen voor de Beroeps Opleiding Orthomoleculair Therapeut (BOOT)

Zijn jullie erkend?
Ja, we zijn erkend door SNRO voor de 4 jarige Beroeps Opleiding Orthomoleculair Therapeut (BOOT).
Dit is een stringente accreditatie conform hbo opleidingsniveau dat sterk overeenkomt met de NVAO waarden en toetsingsnormen.
We zijn een privaat opleidinginstituut.


Ik heb al een MBK (Medische Basis Kennis) opleiding gedaan (CPION, of SNRO met 40 EC). Kan ik een vrijstelling
krijgen?

Ja, dit kan. Als je een erkende MBK opleiding hebt gedaan (of een bepaalde vrijgestelde
medische studie hebt afgerond) kan je de eerste 40 EC van het eerste jaar overslaan.
Je start dan in het eerste jaar met de 20 EC introductie in orthomoleculaire
geneeskunde.
Dit bestaat dan uit 6 dagen. Hiervoor schrijf je je dan in voor jaar 1.

Ik heb al een MBOG erkende orthomoleculaire opleiding gevolgd van 18 dagen (via Ortho Linea, SOHF (epigenetisch therapeut), OPFG, Natura Foundation, SOE/Atrium Innovations, VIOW/Faché, Cell Care Academy).
Kan ik hiervoor een vrijstelling krijgen?

Ja, hiervoor kan je contact met ons opnemen.

Ik wil niet direct kiezen om de gehele opleiding te volgen. Kan ik ook alleen met jaar 1 starten of na jaar 2 stoppen?
Ja, dat kan. Hiervoor hebben we de opleiding orthomoleculair zelfzorgadviseur en bestaat uit 6 dagen in jaar 1 (deel 1) en 18 dagen in jaar 2 (deel 2). Deze keuze kan ook gemaakt worden voor mensen die geen
therapeut willen worden, maar orthomoleculaire basiskennis willen opdoen om hiermee verder te kunnen.
Dit zou kunnen gelden voor drogist-, reform, en vitaminestore medewerkers. Voor therapeuten die een basis willen hebben in orthomoleculaire geneeskunde, maar niet tot therapeut opgeleid willen worden.
Heb je voor ogen om wel de beroepsopleiding orthomoleculair therapeut te volgen, dan is MBK uiteindelijk wel verplicht.

Ik moet nog de MBK volgen. Waar kan ik dat doen, want Ortho Linea biedt dit op dit moment niet aan?
Zoals eerder gesteld moet u kiezen voor een CPION of SNRO erkende en uit 40 ECs bestaande primaire MBK opleiding.
Deze kunt u kiezen bij
CPION (SHO) en SNRO (klik op de link). Of bij erkende MBK opleidingen die lid zijn van CGO (collectief geaccrediteerde opleidingen).

Moet ik MBK gevolgd hebben om te kunnen starten met jaar 1?
Nee, niet direct. Als je voor de opleiding orthomoleculair zelfzorgadviseur kiest, is dit niet noodzakelijk. Voor de beroepsopleiding orthomoleculaire geneeskunde wel!
Dit moet je dan afgerond hebben in de eerste twee leerjaren om te kunnen starten met jaar 3. Je mag deze dus later volgen in deze twee jaar. Soms kan het handiger zijn om hiermee te beginnen, maar dit wordt vrijgelaten.
De MBK volg je dan extern, want dit wordt niet aangeboden door Ortho Linea.


Waarom kiezen voor de opleiding van Ortho Linea?
Voor velen is de belangrijkste overweging te kiezen voor een onafhankelijke opleiding. Eén die niet is gelieerd aan een orthomoleculaire firma. Ortho Linea is de eerste onafhankelijke opleiding in dit veld.
Verder zit er bij Ortho Linea veel kennis en praktijkervaring, mede door Jan Blaauw als een van de pioneers in dit vak in Nederland met ca. 37 jaar ervaring.
Jan heeft in 2007 de Orthomoleculaire Trofee mogen ontvangen als waardering en erkenning voor zijn inspanningen op orthomoleculair vlak.
Tevens is Jan erelid van de MBOG vanaf 2019.

Wat is de doelgroep van de Beroeps Opleiding Orthomoleculair Therapeut op hbo-niveau?
In eerste instantie iedereen die in de gezondheidszorg werkt en tenminste basale medische basiskennis heeft (of studerend hiervoor of voornemens is dit op korte termijn te gaan volgen) met CPION of SRNO erkenning en 40 EC's.

Specifieker: natuurgeneeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, homeopaten, diëtisten, (electro)acupuncturisten, energetisch werkenden, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, adviseurs zorgverzekeraars, etc.

Daarnaast ook voor mensen die alleen in de basis de 6 dagen introductie willen volgen.
Of daarnaast het tweede jaar willen volgen en worden opgeleid tot Orthomoleculair zelfzorgadviseur.