Speciale pagina voor MBOG leden met betrekking tot vrijstellingen tot het behalen van de hbo 4-jaar eis

Als je elders een, destijds door de MBOG erkende, orthomoleculaire opleiding succesvol hebt afgesloten (je hebt een diploma) bestaat er de mogelijkheid om een aangepast programma te volgen. De desbetreende opleiders/opleidingen staan hieronder vermeld.
 
Opleiders/opleidingen
  • Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut 
  • Evenwijs Epigenetisch Therapeut
  • Atrium-SOE Orthomoleculair Therapeut
  • Natura Foundation Orthomoleculair Therapeut
  • Natura Foundation kPNI I
  • Faché instituut / BIOK center Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist
  • SOHF Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

De totale opleiding omvat de volgende opzet:

 
Jaar 1
Bij Ortho Linea bestaat jaar 1 van de
4-jarige Beroeps Opleiding Orthomoleculaire Therapeut uit 6 orthomoleculaire dagen met 20 EC. De Medische Basiskennis opleiding van 40 EC (SNRO of CPION) dient elders gevolgd te worden voor de start van jaar 3.


Jaar 2
Jaar 2 van de Beroeps Opleiding Orthomoleculaire Therapeut (18 dagen en 60 EC)
 
Jaar 3
Jaar 3 van de Beroeps Opleiding Orthomoleculaire Therapeut (18 dagen en 60 EC)
 
Jaar 4
Jaar 4 van de Beroeps Opleiding Orthomoleculaire Therapeut (6 lesdagen), eindexamen, stage, eindscriptie en een ondernemersplan (60 EC).
 
Aangepast programma
Je kunt (als je voldoet aan de voorwaarden) (deels) ontheffing aanvragen voor jaar 1, 2, 3  en/of jaar 4 (praktijkjaar). Voor therapeuten die al op regelmatige basis in de/een praktijk werkzaam zijn, kan de module praktijkvoering in jaar 3 (mogelijk deels) en module bedrijfsvoering in jaar 4 (mogelijk deels) voor ontheffing in aanmerking komen.
 
 
Toelatingscommissie
Onze toelatingscommissie buigt zich over een aanvraag en neemt de uiteindelijke beslissing over een individuele aanpassing van het programma. De kaders zijn duidelijk en op basis daarvan is de SNRO erkenning verleent. Over de uitspraak van de commissie is daarom geen discussie mogelijk.
 
Aanvragen
Een aanvraag kan je indienen door een formulier in te vullen via deze link.