Scroll snel door naar halverwege de pagina


TVDW20080505_0001cover - versie 2
Jan Blaauw, directeur, coördinator en hoofddocent
Jan heeft vanaf 1983 al interesse ontwikkeld voor de orthomoleculaire geneeskunde en heeft zich in de jaren bekwaamd op dit terrein door het volgen van opleidingen (SOE in 1991), schrijven van artikelen en boeken, het geven van thematische dagen, cursussen en lezingen. Hij heeft de Academie voor Natuurgeneeskunde in Bloemendaal gevolgd en afgerond in 1990. Hij was mede-coördinator en docent van 1994 tot 2005 van de Integrale Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde van de SOE, waarbij hij de laatste jaren een derde van de lessen voor zijn rekening nam. Verder was hij bestuurslid van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde) van 2000 - 2007. De laatste tijd schrijft Jan colums en artikelen voor diverse bladen en geeft les voor diverse firma's als spreker (dit bewaakt ook de onafhankelijkheid van Ortho Linea).
Op het 21e congres van de MBOG gehouden op 6 oktober 2007, is de Orthomoleculaire Trofee uitgereikt aan Jan Blaauw, directeur van Ortho Linea door MBOG-voorzitter drs. Anne Jans. Deze trofee wordt vanaf 1996 jaarlijks toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de verbreiding van het orthomoleculaire gedachtegoed.
Jan zet zich vanaf 1983 enorm in om het gedachtegoed van Linus Pauling (tweevoudig Nobelprijswinnaar) uit te dragen middels educatie en het bundelen van krachten in het orthomoleculaire veld, maar ook daar buiten. Dit doet hij al verscheidene jaren en wordt gezien als een goede opleider, motivator, mentor, deskundige en verbinder. Tevens houdt hij de vinger aan de pols wat betreft de wetgeving aangaande voedingsstoffen op Europees en nationaal niveau. Daarnaast staan verschillende publicaties op zijn naam en zijn door hem verschillende voordrachten gehouden op congressen, seminars, opleidingen en bij patiëntenverenigingen in Duitsland, België en Nederland.

Naast de opleiding houdt Jan aantal dagen praktijk in Nijmegen.


Geis close up praktijk 3 75 x 75

Geiske de Ruig: docent basisopleiding en darmtherapeut opleiding
Geiske de Ruig heeft na haar gymnasium tandheelkunde gestudeerd en is vanaf 1985 als regulier tandarts werkzaam geweest tot 2003. In 2001 is begonnen aan een hele reeks complementaire opleidingen. Ze volgde als eerste een orthomoleculaire opleiding en deed daarna verschillende opleidingen in energetische geneeswijzen en laboratorium diagnostiek en opleidingen darmtherapie (cum laude). Geiske volgt wekelijks bij- en nascholingen in Nederland en daarbuiten. Sinds 2005 heeft ze zowel een zelfstandige praktijk (Praktijk Preventieve Geneeskunde) als orthomoleculair geneeskundige in Capelle a/d IJssel en Rijen. Hierbij ligt de focus op de darm, spijsvertering, voeding en alle ziektebeelden die direct of indirect met een slecht functionerend darmstelsel te maken hebben.
Verder werkt Geiske in een praktijk voor Integrale tandheelkunde en kijkt en behandelt zij breder dan de reguliere tandarts. Tandvleesproblematiek en wortelkanaalbehandelingen zijn vaak een gevolg van een algehele zwakkere gezondheid, nutriënten tekorten en ook hier speelt het immuunsysteen (dat in de darm zit) een essentiële rol. Zij legt een relatie tussen tandvleesproblemen en de algehele gezondheid. Wat doen wortelkanaalbehandelingen en zware metalen op de algehele gezondheid? Hoe kun je ontgiften bij amalgaambelasting? Ook is Geiske betrokken geweest bij een wetenschappelijk onderzoek naar de relaties tussen IgG en ADHD. Daarnaast is zij freelanceschrijver voor tal van bladen en instanties gelinkt aan orthomoleculaire geneeskunde (o.a. Folia Orthica, Gezond Nu en Pro Health) en Biologische tandheelkunde ((NVBT). Verder is Geiske ook docent in de opleiding tot darmspecialist van Ortho Linea en belicht zij de Glycobiologie, een nieuwe wetenschap over suikerketens op celmembranen, en het immuunsysteem. Op 8 maart 2013 sprak zij op TEDx Roermond over Glycobiologie.Schermafbeelding 2015-05-31 om 17.14.33
Virgil Schijns: docent basisopleiding
Virgil Schijns is viroloog (universiteit Utrecht) en hoogleraar Immuuninterventie (Wageningen Universiteit en Research Centrum).
Hij is verbonden aan diverse universiteiten. North Carolina State University (NCSU), Raleigh. Department
of Population Health and Pathobiology).
Hij geeft veel lezingen en heeft 2 boeken op zijn naam staan en ruim honderd wetenschappelijke artikelen geschreven, die gepubliceerd staan.
Over de hele wereld wordt hij als spreker gevraagd over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met immunologie en virologie en geeft diverse colleges aan diverse universiteiten.79_big
Nina Weiss: docent darmtherapeut opleiding
Virgil Schijns is viroloog (universiteit Utrecht) en hoogleraar Immuuninterventie (Wageningen Universiteit en Research Centrum).
Nina Weiss is arts, gespecialiseerd in de natuurgeneeskunde. Na haar studie geneeskunde in Utrecht volgde zij de opleiding tot Mayr-arts in Oostenrijk (1987-1990). Zij liep stages in Duitsland en Nederland.
Na 14 jaar gewerkt te hebben in een apotheekhoudende huisartspraktijk/praktijk voor natuurgeneeskunde en niet toxische tumortherapie, heeft zij zich in 2002 als zelfstandig consultatief arts voor natuurgeneeskunde en F.X. Mayr therapie gevestigd in Arnhem. Sinds 2013 is zij ook werkzaam in de HOED Onder de Linden te Arnhem.
Zij organisatie en begeleidt al meer dan 25 jaar jaarlijks enkele Mayr-darmreinigingskuurweken op locatie.
Voor de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde), voorheen ABNG-2000 (Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde verzorgt zij al jaren de module darmreiniging/ vasten.
Ook is zij als opleider verbonden aan de Sonnevelt opleidingen.Fred Blaauw: docent basisopleiding
Fred is werkzaam als natuurgeneeskundige te Assen en voert sinds 1985 zelfstandig (full-time) een drukke praktijk. Al in 1974 begon hij cursussen en opleidingen te volgen op het gebied van algemene natuurgeneeskunde, waarbij zijn bijzondere aandacht werd getrokken door de fytotherapie, en geleidelijk meer en meer de orthomoleculaire geneeskunde. Door zijn praktijkervaring heeft hij o.a. een relatie gevonden tussen iridologische- en volbloedanalytische gegevens en de intracellulaire magnesiumstatus. Maar ook andere orthomoleculaire interventies stelt hij af op iridologische fenomenen zoals de calciumstofwisseling, bloedstolling en sclerotiseringsprocessen. Zijn grootste liefde ligt bij de fytotherapie. Fred is auteur van fytotherapeutische, orthomoleculaire en andere artikelen in vakbladen en hij geeft ook regelmatig lezingen en interviews voor lokale radiozenders. Hij is redactielid van het MBOG-Nieuws en was jarenlang bestuurslid van de beroepsvereniging VBAG en nu van het MBOG. Hij is lid van de MBOG, NVF en de NVGO. Het uitdragen van zijn fytotherapeutische kennis is voor hem een uitdaging.

Ga naar begin van deze pagina)foto Ralf Abels_0
Ralf Abels: docent vervolgopleiding, darmtherapie- en darmtherapeut opleiding
Ralf is doctorandes in sportwetenschappen en biologie. Hij volgde een opleiding als heilpraktiker in Duitsland en is officieel erkend als natuurgeneeskundig therapeut in Nederland. Hij leidt het laboratorium voor darmonderzoek (SKB-labor) in Duitsland sinds 1988. Hij starte RP-Vitamino in 1997 in Nederland en heeft een natuurgeneeskundige praktijk in Zeeland. Hij geeft tevens scholingen in de microbiologie. SKB biedt kwalitatief faecesonderzoek, haaranalyses en holistische bloedonderzoeken aan. Ralf staat aan de basis van de ontwikkeling van de oligotherapie opleiding en diverse nascholingen.


Christianne Vink: docent vervolgopleiding
Henk van Heel: docent vervolgopleiding
Henk is in 1988 afgestudeerd aan de HBO-opleiding Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum. Aantal jaren zelfstandig gepraktiseerd. Vanaf 1992-2009 werkzaam bij TIMM Health Care (voorheen Homeoropa) als voorlichter op het gebied van kruiden, homeopathie en orthomoleculaire middelen. Nu werkzaam bij Health Benefit 08. Met name kruiden en de laatste ontwikkelingen op dit terrein hebben zijn bijzondere aandacht. ‘Evidenced based fytotherapie’ is zijn credo.


Schermafbeelding 2015-05-31 om 16.47.42
Nazan van Gelderen: docent basisopleiding, specialisatie kindertherapie en darmtherapeut opleiding
Nazan is geboren en getogen in Duitsland en houdt zich sinds haar vestiging in Nederland (2003) gepassioneerd bezig met natuurvoeding en gezondheid in het algemeen en orthomoleculaire geneeskunde in het bijzonder. Zij volgde onder meer de opleidingen Natuurvoedingsadviseur, Medische basiskennis en Orthomoleculaire geneeskunde (inclusief vervolgopleiding) bij Ortho Linea en voert een eigen gezondheidspraktijk in Utrecht. Daarnaast heeft zij zich - mede door haar eigen kinderen - in het bijzonder toegelegd op de behandeling van kinderen specifiek op het gebied van immunologie en darmtherapie. Een van haar andere aandachtsgebieden is de door Sebastian Kneipp ontwikkelde methodiek van wikkels en kompressen. Ze volgde daarvoor diverse trainingen in Duitsland.Kitty Wolf: docent darmtherapeut opleiding
Kitty is docent en therapeut in de Colonhydrotherapie. Zij studeerde af aan de Academie voor lichamelijke opvoeding, volgde een gedegen opleiding in de Colonhydrotherapie bij het American Institute for Natural Health en in de Neuro Accosiative Conditioning (NAC)-methode van Anthony Robbins en Health Balance Group. Na jarenlange ervaring als therapeut en trainster én het combineren van deze therapie met de NAC-methode begon zij met het geven van darmspoelingen. Zij besloot andere mensen te helpen zodat ook zij het nut kunnen ervaren van gezonde darmen én een gezond leven!
Inmiddels geeft zij al 10 jaar Colonhydrotherapie, met in totaal meer dan 5000 behandelingen.
Naast haar praktijk richtte zij ook een opleidingsinstituut voor colonhydrotherapie op: Academie Coventia.


Schermafbeelding 2015-05-31 om 16.59.58
Claudia van Wezel: docent specialisatie kindertherapie en darmtherapeut opleiding
Claudia is vanaf 1995 werkzaam in haar eigen praktijk de Groeisprong in Houten als natuurgeneeskundig therapeut met als speerpunten begeleiding rondom de zwangerschap, begeleiding van baby's en begeleiding bij rug- en darmklachten.
Ze is docent en mede-oprichter van zwangerschaps- en oudercursus Van Buik tot Baby.
In 1991 heeft ze een vrij doctoraal Antropologie/Psychologie afgerond en daarna in 1995 de opleiding tot Psychosociaal Lichaamsgericht therapeut.
Ze heeft verschillende opleidingen op het gebied van natuurgeneeskunde gevolgd, w.o. darmtherapie en orthomoleculaire therapie.
Schermafbeelding 2015-05-31 om 17.34.03
Eveline van Dijk: docent specialisatie kindertherapie
Geneeskunde is een prachtig vak. Het komt echter voor dat er onvoldoende inzicht is in de oorzaak van een gezondheidsklacht of dat een reguliere Westerse behandeling niet afdoende werkt. Dan wil je soms je klachten op een andere manier laten onderzoeken of behandelen. Met Mesologie behandelt zij mensen met gezondheidsklachten die op een andere manier naar hun klacht willen laten kijken. Om inzicht te verschaffen in de oorzaak, om van de klachten af te komen of om te leren zo goed mogelijk met de klachten om te gaan. Dit doet zij in har eigen praktijk in De Bilt. Zij geeft regelmatig lezingen en lessen.Irma Kromhout-van Cappelle: studiebegeleider, docent nascholing, scriptie controle
In 2006 besloot Irma zich te gaan richten op voedingsleer en orthomoleculaire geneeskunde. Zij volgde in dat jaar zowel de Basisopleiding Orthomoleculaire geneeskunde bij Ortho Linea als een opleiding voor medische basiskennis. Het jaar daarna heeft zij de Vervolgopleiding gedaan. Irma heeft een praktijk voor gewichtsbeheersing en orthomoleculaire therapie in Wageningen. Voeding vormt voor haar nog steeds de basis. Bij Ortho Linea verzorgt zij de begeleiding van de studenten
bij het maken van de schriftelijke opdracht indien hier sprake van is en overeengekomen is. Tevens verzorgt zij af en toe een nascholingscursus. In oktober 2008 is er in de Ankertjes serie een boek van haar verschenen: 'Probiotica op zoek naar bacteriële balans'. Dit naar aanleiding van het maken van een scriptie voor de orthomoleculaire vervolgopleiding van Ortho Linea.FleurKortekaas
Fleur Kortekaas: docent evidence based practice, ontcijferen en interpreteren wetenschappelijk onderzoek
Fleur Kortekaas studeerde
Evidence Based Practice aan de afdeling Klinische epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor studeerde zij voeding en gezondheid aan de Open Universiteit en natuurgeneeskunde, fytotherapie (kruidengeneeskunde), Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) en homeopathie aan Academie voor Natuurgeneeskunde, Hilversum.Schermafbeelding 2017-05-14 om 14.16.03
Michael Robin Eekhof: docent biochemie dag
Michael is orthomoleculair therapeut. Levenslang geïnteresseerd in biologie, scheikunde en alle medische en biochemische vakken en richtingen. Enigszins Autistisch in de zin dat ik mij enkel kan concentreren op dat wat mijn absolute interesse heeft. School, hoge school, universiteit is voor mij daarom vaak te breed waardoor ik enkele vakken net niet haal en voor de andere vakken juist record cijfers haal en verdieping mis.
Zelfstudie bied dan een uitkomst. Ik lees en bestudeer daarom dagelijks diverse wetenschappelijke publicaties en biochemieboeken.


Ga naar begin van deze pagina)

Eventuele wijzigingen onder voorbehoud.