Ortho Linea verzorgt in het najaar 2024
een 4-daagse Opleiding Orthomoleculair Kinderconsulent

De volgende docenten verzorgen de lessen:
- Vera van Randwijck, voedingskundige en orthomoleculair therapeut
- Eveline van Dijk, mesologe
- Jan Blaauw, natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut

Voor wie is de opleiding orthomoleculair kinderconsulent bedoeld?
In eerste instantie voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt en bij voorkeur tenminste basale medische basiskennis heeft.
Specifieker: orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, homeopaten, diëtisten, (electro)acupuncturisten, energetisch werkenden, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, adviseurs zorgverzekeraars, etc. Basale orthomoleculaire kennis is vereist.

Data en tijden
Maandag 14 en dinsdag 15 oktober en
Maandag 11 en dinsdag 12 november 2024
.
De lesdagen vinden plaats op een maandag en dinsdag aaneensluitend.
De lesdagen zijn van 10.00-18.00 uur

Kosten
De kosten voor de gehele opleiding, inclusief 4 lesdagen, eenvoudige lunch met soep en salade (gluten- en lactosevrij en vegetarisch), syllabus, onbeperkte koffie en (kruiden)thee en het examen bedragen € 660,- (BTW vrijstelling).
De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van
een betaling ineens, of in twee termijnen (zie ook inschrijfformulier onderaan de pagina).
Er is 5% vroegboekkorting van toepassing bij inschrijving voor 1 augustus 2024.

Let op: Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten met een orthomoleculaire achtergrond.
Een mogelijkheid om uitgebreide orthomoleculaire kennis op te doen is bijvoorbeeld de Summerschool die in juli 2023 plaatsvindt.

Er komt een mooie mix van alles wat je bij kinderen kunt tegenkomen aan de orde. Er blijkt duidelijk steeds meer interesse te zijn voor deze ‚missing link’.
Het docententeam heeft er zin in!
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere opleiding.

Onderwerpen die in de opleiding o.a. aan de orde kunnen komen:

- Inleiding, kennismaking
- Pre-conceptie tot geboorte
- Ontwikkelingsfasen bij kinderen
- De ‚geboorte’ van de darmflora
- Microbiële opbouw, functie, fysiologie, pathologie
- Keizersnede, natuurlijke geboorte
- Onderzoeken (haar, feces, bloed, speeksel), uitslagen en casussen
- Het belang van kinderziekten en koorts
- Ontwikkeling van immuunsysteem
- Natuurlijke mogelijkheden om koorts om te buigen
- Kinderziekten
- Leer- en gedragsproblemen
- Exorfinenbelasting
- Endemische kinderziekten en vaccinaties
- Belang van natuurvoeding voor kinderen
- Voedselintroductie; „Rapley-Kleintjesmethode”
- Anamnese en behandelovereenkomst kinderen


Toelichting op de te behandelen stof bij elke docent.
In de opleiding wordt een meer gedetailleerde inhoudsopgave verstrekt.

Immunoloog, orthomoleculair arts
De ‚geboorte’ van het immuunsysteem
Het ontstaan van het immuunsysteem en
allerlei immuniteitsaspecten spelen binnen de darmen en daarbuiten een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten, maar ook in het behandelen van ziekten.

Laboratoriumdiagnostiek rondom voedingsallergeen en intoleranties.
Wat kan wel en niet getest worden bij kinderen en bij welke leeftijd. Met name gericht op diagnostiek van IgG totaal en IgG1 t/m IgG4.
Welke onderzoeken zijn nog meer van belang bij kinderen.


Vera van Randwijck, voedingsdeskundige, orthomoleculair therapeut.
Natuurvoeding bij kinderen.
Uitleg van het belang van natuurvoeding voor het kind in de verschillende ontwikkelingsfasen en de voedselintroductie volgens een aantal methoden, zoals de Rapley- en Kleintjes-methode.

Jan Blaauw
De ‚geboorte’ van de darmflora. Ontlastingsonderzoek en interpretatie.
Bespreking van de fysiologie, anatomie en pathologie van een ontwikkelende darmflora bij en na de geboorte.

Jan Blaauw, docent, natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut
Van preconceptie tot geboorte. Koorts en belang van ziekten. Ontlastingsonderzoek en interpretatie. Leer- en gedragsstoornissen. Speciale onderzoeken en diagnostiek.
Er is aandacht voor verschillende onderwerpen. Door de expertise op het gebied van ADHD, autisme en ODD wordt er gericht gekeken naar de mogelijkheden ter begeleiding. Verder zal vanuit een natuurgeneeskundig en orthomoleculair oogpunt gekeken worden naar verschillende kinderziekten en klachten.
Het afnemen van een goede anamnese is belangrijk om een orthomoleculaire en natuurgeneeskundige behandeling te kunnen inzetten. Dit start met het stellen van de juiste vragen om een goed beeld te verkrijgen. Het afnemen van een anamnese voor/bij een kind kent echter een aantal extra uitdagingen. De leeftijd van het kind is een belangrijke leidraad voor je vragen en ook voor de duur en het verloop van het consult. Hoe betrek je de ouder(s)/verzorger(s) van het kind? Welke vragen zijn specifiek van belang voor een bepaalde leeftijdsgroep? Wat bespreek je met het kind en wat wil je liever apart met de ouder(s) doornemen? Hoe handel je, binnen je grenzen als therapeut, wanneer je problemen signaleert in de interactie tussen kind en ouder(s)? .

Eveline van Dijk, mesoloog DM en klinisch PNI therapeut i.o.
Kinderziekten en vaccinatie
Kinderziekten en infecties zijn van alle tijden. De maatschappelijke discussie omtrent het nut en de noodzaak van vaccineren is een actueel onderwerp. In de praktijk kan je als therapeut geconfronteerd worden met infectieziekten waarvoor wel of geen vaccinaties voor handen zijn. Herken je de ziekte, wat zijn de risico's en wat is de mogelijke impact van wel of niet vaccineren? Dat je bevraagd wordt over vaccinatie stelt je voor een beroepsinhoudelijk beslissingsmoment. Hoe ga je hierop reageren? Kan of mag je een advies geven? Aan bod komen o.a.: infectieziekten en immuniteit, vaccinatie, het RVP, positionering therapeut, het individuele kind.
Dit seminar beoogt géén antwoord te geven op de vraag 'wel of niet' vaccineren. U ontvangt informatie belicht vanuit wetenschap en complementaire geneeswijzen aangaande infectieziekten en het aangeboden Rijksvaccinatie programma.


Accreditatie
Bij diverse beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.
In ieder geval door MBOG, VBAG, LVNG, SGZ en BATC verleend.


Diploma/Certificaat
Aan het einde van de opleiding ontvangt u een diploma van deelname bij slagen voor het examen.
Een certificaat wordt uitgegeven bij het volgen van de opleiding met voldoende presentie (minimaal 3,5 dagen) zonder examen.


Online inschrijven Orthomoleculair Kinderconsulent