4-jarige Beroeps Opleiding Orthomoleculair Therapeut


Aanmelden start vanaf september 2020 mogelijk!


Vanaf september 2018 zijn we gestart met de 4-jarige HBO beroepsopleiding orthomoleculaire geneeskunde.
Onze vierjarige beroepsopleiding sluit aan bij de behoefte in Nederland naar een kwalitatief hoogstaand onafhankelijk opleidingsprogramma dat de student opleidt tot succesvol orthomoleculair therapeut of arts.

Door bij Ortho Linea de 4-jarige opleiding te volgen word je opgeleid tot een orthomoleculair therapeut of arts met een hoog kennisniveau dat voldoet aan de laatste eisen van de beroepsvereniging MBOG (de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde).
Vanaf 1 september 2018 laat de MBOG namelijk alleen nog aspirant-leden toe die een erkende 4-jarige HBO opleiding orthomoleculaire geneeskunde hebben gevolgd. Hiermee wil de MBOG de kwaliteit van haar leden waarborgen door het kennisniveau te harmoniseren, waardoor orthomoleculaire therapeuten ook in de toekomst door ziektekostenverzekeraars en overheidsinstanties worden erkend als professionele dienstverleners uit het CAM veld.

Ortho Linea heeft een uniek 4-jarig opleidingsprogramma ontwikkeld waar theorie en praktijk samenkomen. Door het combineren van feitelijke kennis en het opdoen van praktijk ervaring (o.a. via een stage bij een professionele orthomoleculaire therapeut of onder supervisie) leer je de fijne kneepjes van het vak kennen. De focus die wij leggen op therapeutische vaardigheden maakt ons uniek, omdat wij het belangrijk vinden dat de student zelfverzekerd te werk kan gaan wanneer hij of zij afgestudeerd is. Naast het volgen van een stage, wordt er ook aandacht besteed aan gesprekstechnieken, anamnese afname, protocol opzet, laboratorium diagnostiek, omgaan met therapeutische uitdagingen, intervisie mogelijkheden, en het opzetten van je praktijk. Op deze manier zetten we jou stevig in het zadel om een succesvolle praktijk op te bouwen.


Wil jij?
  • Een kwalitatief hoogstaand opleidingsprogramma dat je gedegen opleidt tot onafhankelijk en succesvol orthomoleculair therapeut/arts?
  • Wetenschappelijk onderbouwde kennis opdoen over het vak?
  • Weten hoe je cliënten op een effectieve manier orthomoleculair kan ondersteunen met hun gezondheidsproblemen?
  • Naast inhoudelijke kennis ook leren hoe je een succesvolle praktijk opzet?
  • Les van docenten krijgen die expert zijn in hun veld?
  • Inhoudelijk kritisch leren kijken naar medische (aanvullende) onderzoeken?
  • Praktijkervaring opdoen door middel van een stageplaats?
  • Erkend worden als professionele dienstverlener die:
  • - toegelaten kan worden bij de beroepsvereniging MBOG
  • - in het AGB-register kan worden ingeschreven en daarmee zowel verschillende rechten (zoals vergoeding door zorgverzekeraars en BTW-vrijstelling) en plichten (klacht- en tuchtregeling) verkrijgt.

Inschrijven mogelijk voor jaar 1

Inschrijven mogelijk voor jaar 2

Inschrijven mogelijk voor jaar 3

De opleiding of een opleidingsjaar is mogelijk wel als nascholing geaccrediteerd bij diverse verenigingen voor u als reeds ingeschreven therapeut bij een beroepsvereniging. Dit kunt u het beste navragen bij uw beroepsvereniging.

Waarom kiezen voor de opleiding van Ortho Linea?
Voor velen is de belangrijkste overweging te kiezen voor een onafhankelijke opleiding. Een die niet is gelieerd aan een orthomoleculaire firma. Ortho Linea is de eerste onafhankelijke opleiding in dit veld.
Verder zit er bij Ortho Linea veel kennis en praktijkervaring, mede door Jan Blaauw als een van de pioneers in dit vak in Nederland met ca. 36 jaar ervaring.
Jan heeft in 2007 de Orthomoleculaire Trofee mogen winnen als waardering en erkenning voor zijn inspanningen op orthomoleculair vlak.
Tevens is Jan erelid van de MBOG.

Wat is de doelgroep van de basisopleiding orthomoleculaire geneeskunde op hbo-niveau?
In eerste instantie iedereen die in de gezondheidszorg werkt en tenminste basale medische basiskennis heeft (of studerend hiervoor) met CPION of SRNO erkenning.

Specifieker: natuurgeneeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, homeopaten, diëtisten, (electro)acupuncturisten, energetisch werkenden, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, adviseurs zorgverzekeraars, etc.

stroomschema-2019-.png