Ortho Linea verzorgt najaar 2020
een 4-daagse Opleiding Orthomoleculair Kinderconsulent


Docenten zijn:

- Prof. Dr. Virgil Schijns,
viroloog (universiteit Utrecht) en hoogleraar Immuuninterventie (Wageningen Universiteit en Research Centrum).
- Dr. Jan Hessels, klinisch chemicus
- Nazan van Gelderen, orthomoleculair therapeut en darmspecialist
- Vera van Randwijck, voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut
- Claudia van Wezel, natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut
- Eveline van Dijk, mesologe
- Jan Blaauw, natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut


Wat is de doelgroep van de opleiding specialisatie kindertherapie?
In eerste instantie iedereen die in de gezondheidszorg werkt en bij voorkeur tenminste basale medische basiskennis heeft.
Specifieker: orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundigen, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, homeopaten, diëtisten, (electro)acupuncturisten, energetisch werkenden, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, adviseurs zorgverzekeraars, etc.

Data en tijden
De lesdagen vinden plaats op een maandag en dinsdag aaneensluitend.
De lesdagen zijn van 10.00-18.00 uur

Maandag 5 oktober 2020
Dinsdag 6 oktober 2020
Maandag 9 november 2020
Dinsdag 10 november 2020 van 10.00-18.00 uur (afsluitend examen is van 17.00 -18.00 uur op de laatste dag).

De kosten van de opleiding kinderconsulent:
De kosten voor de gehele opleiding, inclusief 4 lesdagen, eenvoudige lunch met soep en salade, syllabus, onbeperkte koffie en (kruiden)thee en het examen bedragen € 625,- (BTW vrijstelling) . De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een betaling ineens, of in twee termijnen (zie ook inschrijfformulier).

Download inschrijfformulier kinderconsulent


Naamloos

Schermafbeelding 2017-01-09 om 23.49.16

Let op: Deze opleiding is bedoeld
voor therapeuten met een orthomoleculaire achtergrond.
Heeft u nog geen orthomoleculaire opleiding gevolgd, maak dan gebruik van de
Introductiedag Orthomoleculaire Geneeskunde op …………..

Download inschrijfformulier Introductiedag hieronder:


Er is duidelijk meer interesse in deze ‚missing link’. Een mooie mix van alles wat je bij kinderen kunt tegenkomen komt aan de orde.

Het docententeam heeft er zin in! En we nodigen u van harte uit.

Voila_Capture306
Onderwerpen die in de opleiding o.a. aan de orde kunnen komen:

- Inleiding, kennismaking
- Pre-conceptie tot geboorte
- Ontwikkelingsfasen bij kinderen

- De ‚geboorte’ van de darmflora
- Microbiële opbouw, functie, fysiologie, pathologie
- Keizersnede, natuurlijke geboorte
- Onderzoeken (haar, feces, bloed, speeksel), uitslagen en casussen
- Het belang van kinderziekten en koorts
- Ontwikkeling van immuunsysteem
- Natuurlijke mogelijkheden om koorts om te buigen
- Wikkel, pakking, baden, thee, Kneipp
- Kinderziekten
- Leer- en gedragsproblemen
- Exorfinenbelasting
- Endemische kinderziekten en vaccinaties
- Belang van natuurvoeding voor kinderen
- Voedselintroductie; „Rapley-Kleintjesmethode”
- Anamnese en behandelovereenkomst kinderen


Nu volgt een kleine toelichting bij wat elke docent zal behandelen.
In de opleiding wordt een uitgebreidere en meer gedetailleerde inhoudsopgave verstrekt.


Prof. Dr. Virgil Schijns, immunoloog, orthomoleculair arts. De ‚geboorte’ van het immuunsysteem Het ontstaan van het immuunsysteem en allerlei immuniteitsaspecten spelen binnen de darmen en daarbuiten een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten, maar ook in het behandelen van ziekten.

Dr. Jan Hessels, klinisch chemicus
Laboratoriumdiagnostiek rondom voedingsallergeen en intoleranties.
Wat kan wel en niet getest worden bij kinderen en bij welke leeftijd.
Welke onderzoeken zijn nog meer van belang bij kinderen.


Vera van Randwijck, voedingsdeskundige, orthomoleculair therapeut. Natuurvoeding bij kinderen. Uitleg van het belang van natuurvoeding voor het kind in de verschillende ontwikkelingsfasen en de voedselintroductie volgens een aantal methoden, zoals de Rapley- en Kleintjes-methode.

Nazan van Gelderen, natuurvoedingsdocent, orthomoleculair therapeut. De ‚geboorte’ van de darmflora. Natuurvoeding bij kinderen. Diverse Kinderziekten. Wikkel toepassingen. Ontlastingsonderzoek en interpretatie. Bespreking van de fysiologie, anatomie en pathologie van een ontwikkelende darmflora bij en na de geboorte.
'Wickel'-toepassingen voor kinderen (volgens Kneipp). Water en wikkels helpen bij het welzijn van het lichaam. Ze verlichten op natuurlijke en zachte manier de klachten en actieveren de lichaamseigen genezingskrachten. Met zachte koud- of warmteprikkels stimuleren wikkels de genezingskracht en verbeteren het welzijn. Wikkels ondersteunen het organisme bij het uitschakelen van de ziekteverwekker en werken daardoor immuunversterkend. Juist bij recidiverende infectieziekten helpen wikkels op een zachte maar invloedrijke manier het lichaam weer te herstellen.

Jan Blaauw, docent, natuurgeneeskudig- en orthomoleculair therapeut
Van preconceptie tot geboorte. Koorts en belang van ziekten. Ontlastingsonderzoek en interpretatie. Leer- en gedragsstoornissen. Speciale onderzoeken en diagnostiek.
Er is aandacht voor verschillende onderwerpen. Door de expertise op het gebied van ADHD, autisme en ODD wordt er gericht gekeken naar de mogelijkheden ter begeleiding. Verder zal vanuit een natuurgeneeskundig en orthomoleculair oogpunt gekeken worden naar verschillende kinderziekten en klachten.

Eveline van Dijk, mesoloog DM en klinisch PNI therapeut i.o.
Kinderziekten en vaccinatie
Kinderziekten en infecties zijn van alle tijden. De maatschappelijke discussie omtrent het nut en de noodzaak van vaccineren is een actueel onderwerp. In de praktijk kan je als therapeut geconfronteerd worden met infectieziekten waarvoor wel of geen vaccinaties voor handen zijn. Herken je de ziekte, wat zijn de risico's en wat is de mogelijke impact van wel of niet vaccineren? Dat je bevraagd wordt over vaccinatie stelt je voor een beroepsinhoudelijk beslissingsmoment. Hoe ga je hierop reageren? Kan of mag je een advies geven? Aan bod komen o.a.: infectieziekten en immuniteit, vaccinatie, het RVP, positionering therapeut, het individuele kind.
Dit seminar beoogt géén antwoord te geven op de vraag 'wel of niet' vaccineren. U ontvangt informatie belicht vanuit wetenschap en complementaire geneeswijzen aangaande infectieziekten en het aangeboden Rijksvaccinatie programma.


Claudia van Wezel, natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut
De rol van een goede anamnese bij kinderen
Het afnemen van een goede anamnese is belangrijk om een orthomoleculaire en natuurgeneeskundige behandeling te kunnen inzetten. Dit start met het stellen van de juiste vragen om een goed beeld te verkrijgen. Het afnemen van een anamnese voor/bij een kind kent echter een aantal extra uitdagingen. De leeftijd van het kind is een belangrijke leidraad voor je vragen en ook voor de duur en het verloop van het consult. Hoe betrek je de ouder(s)/verzorger(s) van het kind? Welke vragen zijn specifiek van belang voor een bepaalde leeftijdsgroep? Wat bespreek je met het kind en wat wil je liever apart met de ouder(s) doornemen? Hoe handel je, binnen je grenzen als therapeut, wanneer je problemen signaleert in de interactie tussen kind en ouder(s)? .

Accreditatie
Bij diverse beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.
In ieder geval door MBOG, VBAG, LVNG, SGZ en BATC verleend.


Diploma/Certificaat
Aan het einde van de opleiding ontvangt u een diploma van deelname bij slagen voor het examen. Een certificaat wordt uitgegeven bij het volgen van de opleiding met voldoende presentie (minimaal 3,5 dagen) zonder examen.

Inschrijfformulier voor de opleiding kunt u hieronder downloaden, invullen, scannen en mailen indien mogelijk.Download inschrijfformulier kinderconsulent